יהדות, נצרות ואיסלם

 

 

מימי מציעה טיולים וסיורים הממוקדים בשלושת הדתות המונוטואיסטיות שעיצבו את ההסטוריה של ישראל והעולם.י

יהדות, נצרות ואיסלם היוו גורם מרכזי בהסטוריה והתרבות של אומות רבות.י

המקומות, המאבקים והמורשת המפוארת של כוחות גדולים אלו קמים לתחיה בסיוריה של מימי.י